Zakres naszych usług

Zapewniamy kompleksowe usługi w szczególności w następujących obszarach:

Poszukiwanie i wsparcie w nabyciu nieruchomości oraz produktów inwestycyjnych z obszaru rynku nieruchomości

Możemy Cię wesprzeć w odszukaniu i nabyciu wszelkiego rodzaju nieruchomości i produktów inwestycyjnych z obszaru rynku nieruchomości na obszarze całej Polski, a w tym w szczególności:

 1. niezabudowanych działek gruntu na cele deweloperskie lub inwestycyjne – a w tym na cele zabudowy mieszkaniowej / biurowej / komercyjnej / handlowej / magazynowej / hotelowej / wypoczynkowej i rekreacyjnej / innej
 2. istniejących budynków / kamienic na cele rewitalizacji i nadbudowy,
 3. istniejących produktów inwestycyjnych takich jak budynki biurowe / magazyny / parki handlowe i galerie / budynki i lokale handlowe / apartamenty,
 4. mieszkania do wykończenia lub pod wynajem,
 5. działki na farmy fotowoltaiczne,
 6. zamki, pałace, wysokiej klasy rezydencje,
 7. inne

Wsparcie w procesie sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych z obszaru rynku nieruchomości

Możemy Cię wesprzeć w znalezieniu nabywcy i przeprowadzeniu procesu sprzedaży wszelkiego rodzaju nieruchomości i produktów inwestycyjnych z obszaru rynku nieruchomości na obszarze całej Polski, a w tym w szczególności:

 1. niezabudowanych działek gruntu na cele deweloperskie lub inwestycyjne – a w tym na cele zabudowy mieszkaniowej / biurowej / komercyjnej / handlowej / magazynowej / hotelowej / wypoczynkowej i rekreacyjnej / innej
 2. istniejących budynków / kamienic na cele rewitalizacji i nadbudowy,
 3. istniejących produktów inwestycyjnych takich jak budynki biurowe / magazyny / parki handlowe i galerie / budynki i lokale handlowe / apartamenty,
 4. mieszkania do wykończenia lub pod wynajem,
 5. działki na farmy fotowoltaiczne,
 6. zamki, pałace, wysokiej klasy rezydencje, kurorty,
 7. inne

Pre-development i wsparcie przy prowadzeniu procesu deweloperskiego

Możemy Cię wesprzeć w przygotowaniu Twojej nieruchomości na cele inwestycyjne oraz sprzedażowe (pre-developmencie) lub zapewnić Ci kompleksowe wsparcie w prowadzeniu procesu deweloperskiego, a w szczególności przy:

 1. uzyskaniu analizy chłonności dla działek gruntu
 2. doradztwie przy wyborze optymalnego sposobu zabudowy działek gruntu
 3. uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie,
 4. negocjacjach komercyjnych warunków umów z dostawcami mediów oraz zarządcami dróg
 5. negocjacjach komercyjnych warunków tzw. porozumień dobro-sąsiedzkich
 6. negocjacjach komercyjnych warunków umów przedwstępnych z inwestorami / najemcami / operatorami
 7. inne

Inne specjalistyczne usługi i doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

Możemy Ci zapewnić inne specjalistyczne usługi lub doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, a w szczególności w następujących obszarach:

 1. bieżące zarządzanie produktami inwestycyjnymi
 2. oszacowanie zysków z mieszkaniowych lub biurowych produktów inwestycyjnych
 3. oszacowanie ryzyk handlowych związanych z poszczególnymi produktami inwestycyjnymi
 4. kompleksowe wsparcie marketingowe związane z poszczególnymi nieruchomościowymi produktami inwestycyjnymi
 5. kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kontaktami z poszczególnymi uczestnikami procesu deweloperskiego oraz budowlanego
 6. inne